Hvorfor er hjemmeundervisning et bra alternativ?

Det kan være flere årsaker til at foreldre velger å undervise barna hjemme. Noen ganger opplever barn så store problemer med mobbing at de ikke klarer å gå på skolen. Noen barn har også sykdommer eller helseproblemer som ville ført til stort fravær dersom de var på skolen. Da kan det være enklere å undervise…

Read More →