Ulike måter å få hjemmeundervisning

Når barna får hjemmeundervisning, skal de lære det samme som på skolen. Det er derimot ingen krav om at foreldrene skal være utdannet lærere, og det trenger heller ikke å være foreldrene selv som underviser barna. Hjemmeundervisning gir familien mer fleksibilitet, og antallet foreldre som velger hjemmeundervisning har økt de siste årene. Hjemmeundervisning kan være…

Read More →