Hvorfor er hjemmeundervisning et bra alternativ?

Det kan være flere årsaker til at foreldre velger å undervise barna hjemme. Noen ganger opplever barn så store problemer med mobbing at de ikke klarer å gå på skolen. Noen barn har også sykdommer eller helseproblemer som ville ført til stort fravær dersom de var på skolen. Da kan det være enklere å undervise barnet hjemme. Andre velger å undervise barna hjemme fordi skolen ligger altfor langt vekk, eller fordi skoleveien er så farlig at de ikke vil sende barna på skolen.Religion eller ønske om å bruke en annen pedagogikk, kan også være en grunn til at foreldre vil undervise barna selv. Hjemmeundervisning er også en god løsning for familier som er på lengre utenlandsopphold, eller som vil gi barna en individuelt tilpasset opplæring. Noen ganger tenker foreldrene gjennom saken i lang tid, mens andre ganger blir beslutningen om hjemmeundervisning tatt i all hast, for eksempel hvis en grendeskole legges ned, og foreldrene ikke vil sende barna langt av gårde med buss.Hjemmeundervisning kan spare barna for lange bussturer, og det gir foreldre og barn mer tid sammen. Dersom barnet opplever mye mobbing, kan hjemmeundervisning være den eneste måten for barnet å fullføre skolegangen. Hjemmeundervisning kan også være en mindre stressende løsning, og ettersom undervisningen tilpasses hvert enkelt barn, kan barnet lære i sitt eget tempo. Barn som lærer raskt, trenger ikke å vente på resten av klassen før de går videre, og barn som trenger mer tid, kan få ting forklart ekstra nøye. Man har også muligheten til å bruke andre læringsmetoder som passer bedre til egne barn. Det finnes forskjellige vis å legge opp hjemmeundervisning på. Dette kan man lese mer om i innlegget ”Ulike måter å få hjemmeundervisning” på denne nettsiden. Videregående opplæring som privatist gir også mer frihet.