Hjemmeundervisning for barn og ungdommer

Til tross for at de fleste norske barn går på skole, er det ingen undervisningsplikt eller skoleplikt her i landet. Det er opplæringsplikt, men loven sier ingenting om hvor denne opplæringen skal foregå. Det betyr at barna kan få undervisning hjemme, dersom familien foretrekker det. Alle foreldre skal sørge for at barna får den opplæringen de har krav på, enten i offentlig skole, privatskole eller i eget hjem. Hjemmeundervisningen skal tilsvare den opplæringen barnet ville fått på skolen. Man kan undervise på den måten man ønsker, men læringsmålene er de samme enten barnet går på skole eller får undervisning hjemme.Hjemmeundervisning krever at en av foreldrene har tid og anledning til å være hjemme, men foreldrene trenger ikke å ha lærerutdannelse for å drive med hjemmeundervisning. Det er også viktig at barnet selv har lyst til å bli undervist hjemme, og når barnet ikke møter venner på skolen, må man sørge for at barnet har omgang med andre jevngamle i fritiden. Barn trenger å leke og være aktive sammen med andre barn. I mange kommuner oppnevnes en tilsynslærer som kontrollerer at hjemmeundervisningen holder mål. Man kan låne bøker på skolen, og på noen skoler kan barna være på skolen på deltid, og være med på turer, arrangementer, SFO og andre ting. Barn som får hjemmeundervisning har ikke krav på karakterer eller vitnemål, derfor velger mange å la barna gå 10.trinn på skolen, slik at barnet får avgangskarakterer. Elever på videregående kan studere hjemme som privatist.