Ulike måter å få hjemmeundervisning

Når barna får hjemmeundervisning, skal de lære det samme som på skolen. Det er derimot ingen krav om at foreldrene skal være utdannet lærere, og det trenger heller ikke å være foreldrene selv som underviser barna. Hjemmeundervisning gir familien mer fleksibilitet, og antallet foreldre som velger hjemmeundervisning har økt de siste årene.Hjemmeundervisning kan være på heltid eller på deltid. Dersom barna får hjemmeundervisning på deltid, er de på skolen deler av tiden. Noen steder er det også mulig for barna å delta på SFO, selv om de får undervisningen hjemme. Dette gjør det lettere for barna å få venner og være aktive sammen med jevngamle. I noen kommuner får foreldrene både hjelp og støtte fra skolen dersom de underviser barna selv, mens i andre kommuner kan det være vanskeligere å låne skolebøker, eller å la barna delta på SFO. Kommunene skal alltid ha tilsyn med hjemmeundervisningen, for å sikre at barna lærer det som står i pensum.Dersom man kan låne lærebøker på skolen, er det mye enklere å skaffe det man trenger. Det finnes også veldig mye gratis undervisningsmateriale på nettet. Hjemmeundervisningen kan skje med ulike pedagogiske metoder. Foreldrene kan selv bestemme hvilken pedagogikk de ønsker å bruke, og dermed har de stor frihet til å tilpasse opplæringen til barnets behov. Noen barn lærer best ved å lese, mens andre lærer bedre gjennom praktiske øvelser. Hjemmeundervisning er også en god løsning for barn som har spesielle behov.Hjemmeundervisning trenger selvsagt ikke å foregå innenfor hjemmets fire vegger. Mange foreldre velger å bruke naturen aktivt i hjemmeundervisningen, slik at barna får prøve ut læringen sin i praksis, og være aktive.Elever i den videregående skolen kan ikke ha hjemmeundervisning. De kan derimot ta skolefagene som privatist. Det kan være ekstra krevende å ta opp fag som privatist, derfor bør man tenke nøye gjennom dette valget. Dersom man vil ta opp fag i voksen alder, eller vil lære noe helt nytt, er nettstudier et fint alternativ. Nettstudier gjør at man kan tilpasse utdanningen til egen hverdag, og studere når man selv har tid og anledning.